Om Vardø Havn

Vardø Havn KF er et kommunalt foretak etablert 1.Januar 2003.

Bedriften ledes av et havnestyre.Formål og målsetting er å drive virksomheten tidsmessig og konkurransedyktig for kommunen og regionen. Vardø Havn KF ivaretar forvaltningsmessige og administrative oppgaver av havna og farvannsmessig art, samt håndheve havnereglementets bestemmelser.VHKF skal også planlegge, bygge, drive og vedlikeholde de havneanlegg som ligger i havnevesenets aktiva.

Vardø Havn KF overtok 01. januar 2009 Nor Lines godsterminalen. Vardø Havn KF's administrasjon består av en Havnesjef, en trafikkinspektør, en avdelingsleder, en terminalarbeider og to havneinspektører. 

For å ta kontakt med oss, vennligst benytt deg av informasjonen nederst på siden, eller send oss en melding via kontaktskjemaet.