Hornøya - et paradis for fugklekikking

Hornøya er Norges østligste øy, og ligger en drøy kilometer utenfor Vardø i Barentshavet. Hornøya er lett tilgengelig, bare 10 minutters båttur fra Vardø havn. På tur ut til Hornøya får du en forsmak på Hornøyas rike fugleliv. Her er det stor trafikk av fugl som enten er på vei ut eller inn fra det fiskerike ishavet for å skaffe seg mat.

Når du kommer til Hornøya blir du satt i land like under fuglefjellet. Fuglefjellet er lett tilgjengelig og  har et bredt utvalg av arter. Her finner du for eksempel Europas lettest tilgjengelige koloni av polarlomvi, en art som bare hekker i arktiske områder. 

Fuglebestanden er unik. Her finner du også sjøfugl som lundefugl, alke, lomvi, krykkje, storskarv, teist, toppskarv og havsvale. På de flatere partiene på Hornøya hekker store mengder gråmåker, fiskemåker og svartbak. Hornøya og Varangerfjorden er et av de viktigste overvintringsområdene til de arktiske andeartene stellerand og praktærfugl. 

I motsetning til det karrige arktiske landskapet på den nordlige delen av Varangerhalvøya, har Hornøya en frodig vegetasjon som er et resultat av rik gjødsling fra fuglene på øya. Hornøya er fredet som naturreservat, og det er ferdsels begrensning på øya. En oppmerket sti sørger for at alle artene er synlige, mange av dem vil du kunne observere på kloss hold. 

Ta med nistepakke, noe varmt i koppen og ikke glem fotoapparat. Bruk stien og ikke forstyrr fuglene unødig. 

Ha et flott opphold på spektakulære Hornøya!

Hornøya Sesong 2023
gjeldene tidspunkter inntil videre

Daglig avgang man - fre i tidsrommene 01.03 - 31.05:

  • 09:00,10:00,12:00,13:00,15:00 Siste retur Kl. 17:00!

Lørdag og søndag i tidsrommene 01.03 - 31.05:

Ut:12:00,15:00 Siste retur 17:00!

man - fre i tidsrommene 01.06 - 01.08:

  • 09:00,10:00,12:00,13:00,15:00,Siste retur 17:00!

Lørdag og søndag i tidsrommene 01.06 - 01.08:

10:00,12:00,13:00,15:00,med retur klokken 17:00!

Daglig avgang man - fre i tidsrommene 01.08 - 31.08

  • 09:00,10:00,12:00,13:00,15:00,Siste retur Kl. 17:00!

Lørdag og søndag i tidsrommene 01.08 - 31.08:

  • 10:00,12:00,13:00,15:00 Siste retur 17:00!

Billettpris kr 600,- per person, Barn Kr.300,- og for grupper over 20 personer kr 500,- per person. Ved behov går båten også turer utenom disse avganger.

For turer utover oppgitte tidspunkt, etter avtale og med tillegg i prisene for overtidsbruk og ekstra kostnader tilknyttet bruk av Havnebåten.

Turene går fra dampskipskaien ved turistinformasjonen. For mer informasjon kontakt oss på telefon: 464 44 952 eller 90 17 95 85e-post: vardhavn@online.noHer kan du se levende bilder fra Hornøya

BOOK OPPLEVELSE