VARDØ HAVN KF


Fugleopplevelser
Tur til Hornøya Du kan hele perioden se: Polarlomvi, Lomvi, Lunde, Alke, Teist, Krykkje, Gråmåke, Svartbak, Ærfugl, Silsand, Storskarv, Toppskarv og Ravn.Februar-Mai: Praktærfugl, Stellerand, Polarmåke, Havelle og FjæreplyttMai-August: Tyvjo, Skjærpiplerke, BergiriskJuni-August: Lappiplerke, Rødnebbterne

På båtturen til Hornøya er det gode sjanser for å se ulike sjøpattedyr.Springer i mai-juni, Spekkhogger, Havert, Nise og Hvithval juni-juli.

PraktærfuglturI perioden februar-mai har du mulighet å være med på en egen Praktærfugletur.Vi tar deg med på en båttur der du fra båten vår kan komme nært inn på den vakre Praktærfuglen. Du vil selvfølgelig kunne se andre arter også.SyltefjordstauranEt av Norges største fuglefjell. Er kjent for Havsulen og har en egen koloni på ca 250 dyr av selarten Havert.Båtturen tar et par timer og på turen er det gode sjanser for å se arter som Jaktfalk, Havhest i mai-august, Svømmesnipe i juni-august,Fjelljo i mai-august, Gulnebblom og Storlom og Polarjo i mai.Turen i seg selv er en fantastisk naturopplevelse.