VARDØ HAVN KF


Havneforhold

Informasjon om lokale dypde- og bunnforhold ved Vardø Havn

Forhold ved Vardø havn

Los posisjoner: N 070`24,5` E 031`6,5`  N 070`22,0` E 031`10`  N 070`21,4` E 031`6,5` 
Havneposisjon : 070`22`N  031`06`E   
Høyvannsforskjell: 2 METER  TIL  4 METER 

Forhold ved Svartnes Havn

Los posisjoner: N 070`24,5` E 031`6,5` N070`21,4` E 031`6,5`    
Havneposisjon :      
Høyvannsforskjell:      

Forhold ved Kiberg havn

Los posisjoner:      
Strømforhold :      
Høyvannsforskjell: